Return to site

Meer autonomie én verbinding

2018 is nog maar net begonnen, maar alle Talentboosters zijn alweer volop bezig.

In 2017 hebben we met Talentboosters flink aan de weg getimmerd. Niet alleen ons team is gegroeid, we hebben ook interessante samenwerkingsverbanden gerealiseerd. De samenwerking met Buro Brand is daar een mooi voorbeeld van.

We gaan door op deze weg. Voor 2018 is onze ambitie om de samenwerking met gelijkgestemde organisaties én met onze klanten verder uit te werken en te versterken.

Wij proeven bij organisaties steeds meer de behoefte dat professionals zich anders gaan opstellen. De kern is: autonomie ontwikkelen en verbinding zoeken. Dit lijkt tegenstrijdig, maar in onze ogen gaat dit uitstekend samen. Hoe werkt dat?

Autonomie zien wij als het vermogen om je eigen koers te varen. Dat vermogen heeft ieder mens. Het is het vermogen om te handelen vanuit intrinsieke motivatie en vrij zijn om keuzes te maken in wat je denkt en doet. Het omvat vooral ook open en alert kijken naar jezelf en de wereld om je heen en daar, heel dicht bij jezelf blijvend, naar handelen.

Verbinden zien wij als het vermogen om bewust de relatie aan te gaan met anderen. Je committeert je bewust aan organisaties, netwerken en doelen en je levert daar je bijdrage aan. Je bent transparant in wat je komt halen en wat je bereid bent om te brengen.

Wij stimuleren op allerlei prikkelende, uitdagende en creatieve manieren, het proces van autonomie ontwikkelen en verbinding zoeken. Dit doen we zowel voor professionals als voor organisaties.

Dat het werkt, daar is ons eigen team een prachtig voorbeeld van. En dat gunnen we iedereen van harte.

Nieuwsgierig? Neem gerust contact met ons op voor een goed gesprek hierover.

Wij wensen iedereen veel autonomie en verbinding in 2018!